moomoo klubi kodukord


Viimati uuendatud 28.02.2024

moomoo klubi tegevust juhib ja korraldab Ratataa MTÜ, registrikood 80548568.

klubi missioon

Olla julgustaja esimestel rattakilomeetritel ja toetav klubikaaslane sportlike eesmärkide saavutamisel.

1. Klubiga liitumise kord

1.1. Täita klubiga liitumise avaldus aadressil go.moomoo.ee/klubi-avaldus
1.2. Tasuda ühekordne liikmeks astumise tasu summas 99 eurot Ratataa MTÜ arvelduskontole EE967700771003025418 AS LHV Pangas.

2. Klubiliige kohustub

2.1. Juhinduma avalikul sporditegemisel klubi kodukorrast ja klubi korraldatavate ürituste juhenditest.
2.2. Järgima ausa spordi, ausa mängu (fair play) ja spordieetika põhimõtteid, sh:
2.2.1. austama teisi klubiliikmeid, nende eraelu ja privaatsust
2.2.2. käituma lugupidavalt treeningutel, võistlustel ja ühisüritustel
2.2.3. mitte kahjustama klubi mainet
2.2.4. vältima sporditegemisel asjatuid riskiolukordi.
2.3. Hoidma puhtana oma liikumiskeskkonda.
2.4. Klubisümboolika kasutamise soovist teavitama juhatust.
2.5. Tasuma iga-aastase liikmemaksu 50 eurot alates klubi liikmeks astumise järgnevast aastast.

3. Klubiliikme õigused

3.1. Osaleda spordivõistlustel moomoo klubi liikmena.
3.2. Üks tasuta klubivorm (lühike rattasärk ja püksid).
3.3. Saada infot ja osaleda klubi korraldatavatel meelelahutuslikel, harivatel jm üritustel.
3.4. Saada 20% püsisoodustust moomoo e-poes.

4. Väljaastumise kord

4.1. Klubist väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse e-posti teel klubi@moomoo.ee. Pärast liikme väljaastumist kustutab juhatus ta liikmete nimekirjast.
4.2. Liikme võib klubist välja arvata juhatuse otsusega juhul, kui ta:
4.2.1. ei ole majandusaasta lõpuks tasunud liikmemaksu
4.2.2. on tegutsenud klubi kodukorraga vastuolus
4.2.3. ei ole viimase aasta jooksul esindanud klubi spordiüritustel ega osalenud ühelgi klubi korraldatud üritusel või võtnud osa klubi muud laadi tegevusest;
4.2.4. on kahjustanud klubi mainet.